Doradca Podatkowy Warszawa

Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kancelaria Doradcy Podatkowego Smart Tax z siedzibą w Warszawie to firma z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej, podatkowej i księgowej osób fizycznych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Wysoką jakość świadczonych przez nas usług potwierdza wpis na listę podmiotów uprawnionych do wykonywania czynności doradztwa podatkowego, którą prowadzi Krajowa Rada Doradców Podatkowych.

Zakres usług Kancelarii Doradcy Podatkowego

Przedsiębiorstwa osób prawnych i fizycznych.

Zapewniamy kompleksową obsługę podmiotów prowadzących działalność gospodarczą bez względu na ich formę prawną i organizacyjną.

 • Pomagamy w wyborze optymalnej formy prowadzenia DG i jej opodatkowania.
 • Udzielamy wsparcia prawnego i podatkowego na każdym etapie funkcjonowania firmy.
 • Zapewniamy profesjonalną reprezentacje przed organami podatkowymi oraz ochronę przed skutkami zmian podatkowych.
 • Dbamy o rzetelne prowadzenie księgowości i prawidłowość rozliczeń publicznoprawnych (CIT, PIT, VAT, ZUS, podatki lokalne)  

Osoby fizyczne

Udzielamy porad w zakresie podatku dochodowego (PIT), podatku od spadku i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zapraszamy do nas klientów indywidualnych zarówno z Warszawy (usługi doradztwa podatkowego udzielane osobiście w siedzibie kancelarii), jak i z poza Warszawy  (porada podatkowa online).

Klientom kancelarii podatkowej oferujemy pełny zakres czynności doradztwa podatkowego, w tym:

 • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień w obszarze prawa podatkowego.
 • reprezentowanie w postępowaniach podatkowych i kontrolnych,
 • przygotowanie odwołania od decyzji podatkowych,
 • opracowanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Specjalizacja Kancelarii Doradcy Podatkowego

Kancelaria Podatkowa specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowej:

 • transakcji sprzedaży oraz najmu (dzierżawy) nieruchomości wchodzących w skład majątku przedsiębiorstw – osób fizycznych i prawnych,
 • transakcji sprzedaży (opodatkowanie / zwolnienie z opodatkowania) nieruchomości prywatnych osób fizycznych – mieszkania, domy, działki zabudowane i niezabudowane,
 • najmu (dzierżawy) nieruchomości poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny),
 • transakcji zakupu towarów lub usług od podmiotów zagranicznych, dla których zastosowanie znajdą przepisy w zakresie należności licencyjnych (podatek u źródła).
 • czynności, dla których zastosowanie znajdą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez Rzeczpospolitą Polską,
 • nabycia rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny.

Naszym celem jest zapewnienie Państwu bezpieczeństwa w prowadzeniu i rozwijaniu biznesu oraz niesienie skutecznej pomocy w rozwiązywaniu indywidualnych problemów podatkowych.

Wiesław Tyka

Doradca Podatkowy (nr wpisu 12710) - Warszawa